Poufny raport na ten temat został przygotowany przez KPN, macierzystą firmę Telfort i został omówiony w poniedziałek przez dziennik "De Volkskrant". Z dokumentu wynika, że chińska firma już od 2011 roku miała dostęp do danych przeszło dwóch milionów klientów Telfort. Mogła je także bez problemu transferować do Chin. Huawei zbudował system w ten sposób, aby mieć nieograniczony dostęp do wszystkiego - uważa Bart Jacobs, cytowany przez dziennik profesor bezpieczeństwa komputerowego na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen.

Reklama

ZIgnorowano ostrzeżenia wywiadu

"De Volkskrant" ujawnia, że holenderskie służby wywiadowcze wielokrotnie ostrzegały KPN przed chińskim szpiegostwem przemysłowym. „Tajne służby co najmniej dwukrotnie ostrzegały, że dane klientów, które wykryto u Chińczyków zgadzają się z danymi KPN” - informuje dziennik.

Stanowisko Huawei

Rzecznik Huawei odnosząc się do poniedziałkowych rewelacji stwierdził, że nie może odpowiedzieć na ustalenia z raportu KPN. Nie znamy tego raportu, a poza tym nigdy nie wypowiadamy się w imieniu naszych klientów - powiedział gazecie rzecznik.

Holenderski rząd zdecydował w 2019 roku, że Huawei nie będzie dostawcą najbardziej wrażliwych części budowanej sieci 5G. Media wskazywały wówczas na obawy przed szpiegostwem. Chińczycy jednak nadal dostarczają części telekomunikacyjnym gigantom – KPN i T-Mobile.

Reklama

OŚWIADCZENIE

Holenderski oddział Huawei (Huawei NL) z głębokim niepokojem przyjął artykuł opublikowany na łamach De Volksrant. Artykuł opiera się na dziesięcioletnim raporcie z przeprowadzonego w 2011 r. wewnętrznego audytu KPN. Raport jest wewnętrznym dokumentem tej firmy i nie znamy jego treści.

Zgodnie z artykułem Volksrant, audyt KPN dotyczył systemu obsługi klienta i rozliczeń spółki zależnej Telfort. Jest standardową praktyką w branży, że gdy firmy teleinformatyczne zarządzają takim systemem w imieniu operatorów telekomunikacyjnych, dostęp do danych klientów można uzyskać wyłącznie po uzyskaniu upoważnienia od operatora. Ponadto, pliki muszą być przechowywane na kopii zapasowej dysku, aby można było przeprowadzić konserwację i jednocześnie utrzymać w tym samym czasie system w działaniu. Huawei NL nigdy nie przetwarza nieautoryzowanych danych ani nie udostępnia ich stronom trzecim.

Zawsze stosujemy najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa i stale doskonalimy nasze działania w tym zakresie. Dużo uwagi poświęcamy bezpieczeństwu sieci i danych osobowych m.in. poprzez segmentację sieci, monitorowanie kontroli dostępu, szyfrowanie danych, kontrolę produktów i usług itp. Ponadto zakres przetwarzania danych osobowych i innych istotnych danych jest dokładnie określany w tzw. umowach o przetwarzaniu danych. Monitorowanie zawartych tego typu umów pozostaje przede wszystkim w gestii dostawców usług telekomunikacyjnych.

W każdej chwili jesteśmy do dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania odpowiednich władz.