Pracujący na Akademii Górniczo - Hutniczej "Prometheus" znalazł się na czele rankingu TOP500 - zestawieniu najpotężniejszych komputerów na świecie. "Prometheus" wysokie miejsce zawdzięcza potężniej mocy obliczeniowej wynoszącej 2,4 petaflopsa, równej 50 tysiącom najwyższej klasy domowych komputerów. W ostatnim czasie, dzięki rozbudowie, moc maszyny
zwiększyła się 0,7 Petaflopsa.


Reklama

W rankingu TOP500 znalazło się w sumie pięć superkomputerów z Polski. 160 miejsce zajął "Tryton" z Politechniki Gdańskiej, a 179 "Bem" z Politechniki Wrocławskiej.