Telewizory Samsung Smart TV z 2019 roku objęte aktualizacją

Reklama

RU7102KXXH 43”/50”/55”/58”/65”/75”
RU7172UXXH 43”/50”/55”/58”/65”/75”
RU7302KXXH 49”/55”/65”
RU7372UXXH 49”/55”/65”
RU7402UXXH 43”/50”/55”/65”
RU7472UXXH 43”/50”/55”/65”
RU7442UXXH 43”/50”/55”/65”
RU7452UXXH 43”/50”/55”/65”
RU7412UXXH 43”/50”
Q60RATXXH 43”/49”/55”/65”/75”/82”
Q64RATXXH 49”/55”/65”
Q65RATXXH 49”/55”/65”
Q67RATXXH 49”/55”/65”
Q70RATXXH 49”/55”/65”/75”/82”
Q80RATXXH 55”/65”
Q85RATXXH 55”/65”/75”
Q90RATXXH 55”/65”/75”
RU8002UXXH 49”/55”/65”
LS03RAUXXH 49”/55”/65”
Q950RBTXXH 65”/75”/82”


Telewizory Samsung Smart TV z 2018 roku objęte aktualizacją

NU7472UXXH 43”/50”/55”/65”
NU7402UXXH 43”/50”/55”/65”
NU7442UXXH 43”/50”/55”/65
NU7452UXXH 43”/50”/55”/65
NU7502UXXH 49”/55”/65”
NU7642UXXH 49”/55”
NU7652UXXH 49”/55”
NU7672UXXH 49”/55”
NU8042TXXH 49”/55”/65”
NU8052TXXH 49”/55”/65
NU8002TXXH 49”/55”/65”/75”/82”
NU8072TXXH 49”/55”/65”
NU8502TXXH 55”/65”
Q6FNATXXH 49”/55”/65”/75”/82”
Q7FNATXXH 55”/65”/75”
Q8CNATXXH 55”/65”
Q8DNATXXH 55”/65”/75”
Q8FNATXXH 55”/65”
Q9FNATXXH 55”/65”/75”
NU7172UXXH 49”/55”/58”/65”/75”
NU7102KXXH 49”/55”/58”/65”75”
NU7302KXXH 49”/55”/65”
NU7372UXXH 49”/55”/65”
N5302AKXXH 32”
N5372AUXXH 32”
Q900RATXXH 65”/75”/85”
LS03NAUXXH 43”/49”/55”/65